På vilka grunder kan man få ensam vårdnad om barn?

I samband med en separation kan det ibland vara svårt att komma överens om hur umgängesrätten ska fördelas mellan föräldrarna. Om inte föräldrarna själva kan hitta en lösning kan Familjerätten erbjuda samarbetssamtal för att hjälpa föräldrarna att enas. Om det ändå inte går att komma fram till en hållbar lösning behöver en domare kopplas in för att göra en juridisk bedömning. Det är detta som heter att man har en vårdnadstvist. Domaren ger då uppdraget till Socialtjänsten att utreda alla omständigheter runt barnen.

Finns det skäl som pekar på att en förälder anses som olämplig kan den andra föräldern tilldömas rätten ensam vårdnad, behöver du hjälp vid vårdstvist, titta på din sida, vårdnadstvistt.se.

Vad räknas som bristande föräldraroll?

Exempel på skäl som kan ligga till grund för ett beslut om ensam vårdnad kan vara:

 • Våldsamt beteende som skulle kunna skada barnet och eller den andra föräldern
 • Utnyttjande av barnet, sexuellt eller på annat sätt
 • En livssituation som inte är lämplig för barn
 • Missbruk av olika slag till exempel alkohol, droger, spel och sex
 • Allvarliga brister i föräldrarollen, där man försummar barnens primära behov

Kan barnen vara med och ha synpunkter?

Vid en vårdnadstvist lyssnar man alltid på vad barnen har att säga och tar då hänsyn till barnets ålder och mognad. Det svåra är veta vad som är barnets innersta önskan och vad barnet säger för att vara till lags. Även här har Socialtjänsten ett viktigt uppdrag att föra samtal med barnen för att försöka få fram det som kan ligga till grund för ett domslut.

Om barnet är över 18 år får det bestämma fullt ut var det önskar bo. Därmed blir det aldrig någon vårdnadstvist med en domstol som avgör i frågan. Det finns en utbredd uppfattning om att barnet från 12 års ålder får bestämma över sitt boende, men det är inte juridiskt korrekt. Man tar dock större hänsyn till vad ett barn över 12 år kommer med för synpunkter och önskningar, men det är i slutänden domaren som avgör vem av föräldrarna som ska tilldömas vårdnaden.

Hur påverkas umgängesrätten?

Ett barn har alltid rätt att få umgås med båda sina föräldrar även om den ena föräldern har tilldömts rätten till ensam vårdnad. Detta oavsett om det skett frivilligt eller via en juridisk process, en vårdnadstvist. Domaren kan döma till inskränkningar i umgängesrätten om den totala utredningen kring barn och föräldrar pekar på skäl som har betydelse för barnets trygghet. Målet är alltid att försöka finna hållbara lösningar så att umgängesrätten kan fungera till barnets bästa.

Olja golv efter en slipning

Efter en golvslipning är det ytbehandlingen som slutför ”ansiktslyftet”. Det finns en rad olika alternativ att välja mellan. Att behandla med olja har bara blivit populärare och populärare på senare år. Främst är det kanske på grund av den levande och varma känslan som en oljebehandling ger. Samtidigt bör man ha i åtanke att det kräver en annan typ av underhåll än till exempel vaxade eller lackade golv. Men hur går det egentligen till?

Golvslipningen

Det första steget är en väl genomförd golvslipning. Golvet bör vara nyslipat innan du gör någon ytbehandling. Vidare bör det vara väl dammsuget, givetvis. Många anlitar gärna en firma för sin golvslipning, och ber dem även att göra efterbehandlingen. Dock kan det gå att spara pengar genom att helt enkelt be en firma slipa, för att sedan olja golvet själv.

Tänk på att det inte är alla golv som behöver oljas efter att de har lagts. En firma som lägger golv och gör golvslipning i Stockholm skriver till exempel att leverantören gör en oljebehandling redan vid tillverkningen för att ge materialet ett så gott skydd mot slitage som möjligt.

Flera tunna lager är bäst

Om du ska olja golvet själv är det bra att känna till att flera tunna lager är bättre än ett tjockt lager. Stryk helt enkelt ut ett tunt – och jämnt – lager med en gummiskrapa, pensel eller mopp. Följ sedan instruktionerna som finns på förpackningen. Låt oljan dra in en stund i golvet, och fortsätt sedan med appliceringen tills oljan drar in ordentligt. Ofta blir det tre till fyra appliceringar, med ungefär 45 minuters mellanrum, innan golvet blir mättat.

Ta hand om överskottsoljan

Troligtvis kommer det att bli en del överflödig olja. Den bör poleras in, förslagsvis med hjälp av en polerrondell på en skurmaskin eller mikrofibermopp. Låt detta ta lite tid – se till att arbeta in oljan så mycket det går, och förbise inte hörnen där till exempel en skurmaskin inte kan komma åt.

Olja som inte kan poleras in bör helt enkelt torkas av. På golvet skall det vara finnas en fet, tunn och oljad yta. Om det finns ansamlingar av olja kvar kommer de senare bara gå att få bort med en golvslipning. Att hitta en firma som kan utföra en golvslipning i Stockholm eller annan stad är inte särskilt svårt – sök bara på exempelvis ”golvslipning i Stockholm ” (byt ut Stockholm mot din ort) – men det är en onödig kostnad eftersom golvet redan var nyslipat när du började applicera oljan.

Byta fönster – eller räcker det med att renovera dem?

Byta fönster – eller räcker det med att renovera dem?

Drar det kring dina fönster så mycket att du funderar på att byta fönster för att få ner uppvärmningskostnaden? Kontrollera om det går att renovera dem istället. Det kan bli betydligt billigare.

Dagens fönster är extremt mycket mer energisnåla än de gamla. Detta både utifrån hur de är tillverkade och hur de monteras. Genom att byta fönster kan man alltså pressa uppvärmningskostnaden på ett hus. Det är även ett vanligt förekommande försäljningsargument från företag som säljer och byter fönster. Men man får då räkna på alternativet.

Om du sparar 250 kr per månad i uppvärmningskostnad genom att byta fönster och betalar 28 000 kr för detta byte så behöver du vänta i 112 månader innan besparingen har vägt upp kostnaden. Det innebär närmare tio år. Om det är lönsamt att byta fönster beror därmed på hur mycket du sparar i uppvärmningskostnad i förhållande till vad det kostar att göra detta byte.

Är renovering ett alternativ?

För privatpersoner är det nästan omöjligt att avgöra om det skulle gå att renovera fönstren eller om ett fönsterbyte är enda alternativet. Det kan se slitet ut med flagnande färg och springor utan att man för den skulle behöver byta sina fönster. Men det kan även vara precis tvärtom. Detta till viss del beroende på när fönstret tillverkades. De som är tillverkade på 50-talet och tidigare har extremt lång livslängd medan de från 60-talet inte alls har samma kvalité.

Kontakta företag som jobbar med fönsterrenovering och be om offert på dina fönster. Eftersom de omöjligtvis kan ge en offert utan att se dina fönster behöver de komma hem till dig och granska dem. Därmed kan de avgöra om de kan renovera dina fönster och få det resultat som du förväntar dig eller om det är bättre att byta dina fönster. Delvis kan man kombinera detta genom att byta fönster på vissa våningar men bevara i vissa rum. Detta för att hålla nere totala priset på renoveringarna.

Beroende på hur mycket renovering som behöver ske uppstår olika stor kostnad. Man kan räkna med ett par tusenlappar per fönster om företaget behöver gå igenom den ordentligt. Men det kan då ställas mot att köpa in ett nytt fönster och byta ut det gamla där priset kan gå upp mot 7 – 9000 kr.

För ytterligare information och förfrågningar besök sveafonster.se.

Om hårtransplantation och ingrepp

Även om det är få som drömmer om att besöka kirurgen finns det situationer där man övervinner eventuell rädsla för att uppnå önskat utseende. Att gå till plastikkirurger har blivit vanligare även i Sverige och antalet kliniker visar på ett stort kundunderlag. Det finns dock stor variation när det kommer till vad för ingrepp som önskas. Hårtransplantationer är sällan det första man kommer att tänka på när man diskuterar plastikkirurgi och estetisk operation. Dock är det någonting som många efterfrågar!

Tandblekning är ytterst vanligt och utförs runt omkring i Sverige varje dag. Huruvida detta är en operation eller inte är dock någonting man kan diskutera. När det gäller hårtransplantationer är det fråga om att besöka en kirurg. Denne kan sedan flytta hårsäckar från ett område till ett annat. Håravfall drabbar ofta hårfäste eller huvud. Samtidigt kan man ha bra hårsäckar i nacken eller bakom öronen. Dessa kan man flytta för att bättre uppnå önskat utseende. Hur man går till väga vid hårtransplantation beror helt på vad för teknik man föredrar.

Hårtransplantation i Stockholm

Är man i Stockholm kan man välja en ny metod för hårtransplantation vilken fått stor uppmärksamhet. Den går ut på att man flyttar varje hårsäck för sig istället för att ta hela remsor av hud. Det senare var standard för några år sedan och är en teknik som man ännu använder. Fördelen med att istället välja mikrokirurgi är att man snabbare kan läka efter operationen. Den innebär också mindre obehag och anses av vissa vara patientorienterad. Mindre obehag och ett enastående resultat är vad de flesta söker.

Även om man har klart för sig vad för sorts hårtransplantation som önskas, är det inte alltid man kan hitta utförare i närheten. Hårtransplantationer i Stockholm innebär större valmöjligheter som en direkt konsekvens av att man har större befolkning. Vissa av teknikerna för hårtransplantation i Stockholm är även bundna till vissa kliniker där man tagit fram arbetssätt och instrument för en viss teknik. Att åka till Stockholm för att göra en ordentlig hårtransplantation är för vissa någonting man gör utan större fundering. Att uppnå önskat resultat är vad som är i fokus.

Ordet catering, dess böjning och dess uttal

Ordet catering, dess böjning och dess uttal

Söker du efter catering i huvudstaden? Då söker du nog just på ”catering Stockholm”, och inte ”kejtring Stockholm”. Det sistnämnda är dock ett alternativ som Svenska Språknämnden tycker är bättre. Anledningen är kanske främst att catera, som ett verb, inte är optimalt i skrift. Risken finns att det läses som det står, det vill säga något som låter som katera.

Med svensk stavning skulle det här problemet elimineras. Catering vore inte det första låneordet där uttalet behövs, men den där stavningen försvenskas. Andra sådana ord är till exempel strejka, rejva, och tejpa.

Anledningen till Svenska Språknämndens kommentar är en fråga från en läsare till deras tidskriv Språkvård. Signaturen Birgitta frågor om catera är stavningen att föredra, eller om det bör stavas catra. Hon frågar också vilken synonym som bör användas om ingen av förslagen är goda.

Språknämnden svarar att ingen av stavningarna är direkt optimala. Istället föreslår de att man använder beställa eller leverera, beroende på vad som avses. Av de två alternativen tycker de dock att catra är bättre catera.Detta eftersom det är vanligt att man tar bort stumma e:n i olika böjningar av ord. De ger exemplet containeroch containrar.

Samtidigt påpekar de att catrariskerar att läsas med svenskt uttal, precis som catera också kan göras.

Som nämnt ovan, föreslår de alltså att man behåller det engelska uttalet, men försvenskar stavningen. De ger ett antal exempel på ord som utvecklats på det tidigare:

 • Strejk, från engelskans
 • Rejv, från engelskans
 • Tejp, från engelskans

De försvenskande stavningarna gör orden naturliga att böja. Strejka, rejva och tejpa innebär inga konstigheter. Hade man däremot behållit den ursprungliga engelska stavningen, så hade det varit desto svårare. Strika? Strike:a?

En snabb sökning på ”Kejtring Stockholm” gör gällande att åtminstone sökmotorerna tycks förstå vad som åsyftas. I resultatens metabeskrivningar så fetas ordet catering,vilket bör tyda på att sökmotorn anser att ”kejtring” är synonymt med det. I övrigt syns dock ingen användning av ordet. Språknämndens förslag tycks alltså inte ha fått någon större spridning. Varför det inte har fått det, när vi använder ord som strejka och tejpa, kan vi bara spekulera i.

 

Tolka framtiden med numerologi

Tolka framtiden med numerologi

Vill du ha svar på frågor om vad du ska jobba med, vem du ska leva ditt liv tillsammans med eller vilka styrkor som just du besitter? Dessa frågor och många fler ska numerologin hjälpa dig att få svar på, säger de som brinner för dessa siffror. Du får själv bilda dig din egen uppfattning. Det finns många böcker, både på svenska och engelska.

“Numerologi: upptäck vad livet har i beredskap åt dig” av Glynis McCants

Författarinnan Glynis McCants kallas för “stjärnornas främsta numerolog”.Hon har analyserat över 9000 personer. Många anser att hennes insikter är så exakta, att de tror att hon har en medial förmåga. Glynis själv säger dock att “kraften” enbart ligger i talen. Hon säger även att med hjälp av numerologi kan vi ta kontroll över våra liv och förändra dem till det bättre. Så, vill du ha svar på frågor som: Vem är min själsfrände? Var ska jag bo? och så vidare, så kan den här boken vara en bra start.

“Numerology for Beginners” av Gerie Bauer

Den här boken är på engelska. Inom några minuter ska du lära dig hur man använder siffrorna ett till nio, för att kunna räkna ut saker i ditt liv. Du lär dig saker om dig själv, din personlighet och kan få hjälp framåt i tiden genom att se vilka möjligheter som finns för dig.

Författarinnan säger också att allt du behöver för att få svar om exempelvis din karriär och relationer, är den här boken tillsammans med ditt namn och födelsedata.

“The Complete Book of Numerology” av David Philips

Även den här boken är på engelska. Den är skriven av David Philips. Boken “The Complete Book of Numerology” avslöjar den underliggande betydelsen av siffrorna. Det gör att du får möjlighet att förstå kopplingen mellan ditt “numerologiska öde” och ditt allmäna hälsotillstånd. Den här kunskapen ger dig möjlighet att navigera dig fram i livet, ungefär som att ha en karta eller gps när du ska ut och resa.

“Numerology for healing” av Michael Brill

Ännu en bok på engelska och den här gången är det Michael Brill som har skrivit boken. Michael kombinerar numerologi med psykologi. Boken tar bland annat upp att “heala” känslor och psykiska utmaningar, som är baserade på lärdomar i livet och karma. Michael tar även upp hur vi människor kämpar för att bli omtyckta och hur vi försöker kontrollera våra liv. Båda aktiviteterna är väldigt ansträngande och utmattande, både psykiskt och känslomässigt. I boken får du lära dig hur du använder dig av numerlogi för healing, så att du uppnår ett mer hälsosamt liv.

Vill du veta mer om numerologi?

Det finns många fler böcker som handlar om numerologi. De flesta är dock på engelska. Ett “modernt” medium vid namn Vivi Linde är flitig och duktig på att skriva texter på sin hemsida och Facebook under Tarotguiderna.  Du känner kanske igen henne från dokumentärserien “Livet på andra sidan”, som visades på TV under 2012 och har repriserats ett par gånger efter det. Vivi skriver om mycket, bland annat om numerologi.

Tempel Riddare Orden – vad är det för något?

Är du nyfiken på tempelriddarna? Det finns givetvis en stark historisk betydelse. När man talar om det idag kan man syfta på Tempel Riddare Orden, en organisation som arbetar värdebaserat för att ”lyfta fram människovärdet”. På deras hemsida kan man läsa att de anser att vi har ett samhälle där människans värde har kommit i skymundan, och de menar därför att deras arbete är viktigare än någonsin. Organisationen är byggd på kristen grund och man arbetar utifrån kristna värderingen. De har ett antal hörnstenar som är sanning, renhet, trohet och kärlek. Det är det här som utvecklar medlemmarnas karaktär – som medmänniska och som person – kan man läsa på deras hemsida.

Som namnet kanske antyder, så finns det olika grader för tempelriddarna. Innan man har tilldelats en grad, så är dess innehåll okänt. Sammanlagt finns det 12 olika grader för tempelriddarna.

Hörnstenarna

Som nämnt ovan så har organisationen ett antal hörnstenar som de arbetar efter. Det är sanning, kärlek, renhet och trohet.

 • Sanning
  Det här är direkt kopplat till Bibeln och hur man ser på sanningen inom kristendomen. Tempelriddarna ska vara försiktiga med sina ord – såväl i tal som skrift – och det som sägs ska vara sant. Det som han lovar ska vara ”orubbligt”.
 • Kärlek
  Kärleken riktas mot Gud, sin nästa och sitt land. Den gyllene visdomsregeln säger att allt det som tempelriddarna vill att människorna ska göra för dem, ska tempelriddarna också göra för människorna.
 • Renhet
  Renheten skall genomsyra handlingar, ord och tankar. Seder, begär och tankar ska förädlas och renas – åtminstone ska man sträva efter det – och inrätta livet efter det.
 • Trohet
  Tempelriddarnas trohet är kopplad till Guds kärlek som ges till alla människor. De visar vänskap och aktning mot Ordensbröder och arbetar för att främja sällskapets självständighet och framgång.

Att bli medlem

Intresseanmälan för medlemskap kan lämnas via hemsidan för Tempelriddareorden. Här fyller du i namn, e-post och berättar om dig själv, samt varför du är intresserad av att bli medlem. Krav som ställs är bland annat att inte använda alkohol eller droger, samt att man är 18 år fyllda. I ordens grundlag kan man läsa mer om kraven som ställs.

Vet mer om LEI kod

Vet mer om LEI kod

Vad är egentligen en LEI kod? Kort sagt så är det en kod som företag ofta behöver ha när de ska handla med derivat. Har man inga värdepapper i företaget, så behövs inte heller en kod. LEI, som står för Legal Entity Identifier, är ett sätt att stävja oseriös handel på marknaden.

Koden är alfanumerisk och består av 20 tecken. Syftet är att aktörer som handlar ska kunna identifieras. Legal Entity Identifier togs fram som en följd av finanskrisen, som ett globalt system för att stävja oseriös handel. Det har visat sig vara en robust metod och användningen har fått en stor spridning – inte bara i Europa och EU, utan även globalt.

Esma skriver till exempel att LEI är nyckeln till att förbättra övervakning och transparens på marknaden. Vidare hävdar de att identifikationsmetoden generar viktiga fördelar för företag i form av kostnadsreduktion och förbättrad ”risk management”.

Om du är företagare, är det inte alls säkert att du behöver en LEI kod, även om du handlar med värdepapper genom bolaget. Det beror främst på vilka typer av värdepapper du handlar med, men det är också beroende på bolagsformen. Har du en enskild firma och handlar med andra finansiella instrument än just derivatinstrument, så finns inga krav att du ska skaffa koden.

Däremot – i enlighet med Emir-förordningen – så krävs koden om du med enskild firma ska handla med derivat. Det här gäller sedan sommaren 2012, och regelverket innebär i praktiken att transaktioner innefattandes derivat måste rapportera detta till ett särskilt register. Det gäller inte bara motparterna i transaktionerna – utan de andra parterna behöver se till att även mottagarna har en Legal Entity Identifier.

Koden kan erhållas på flera sätt. Vanligt är att man skaffar sig dem genom fristående webbtjänster, som kallas för Local Operating Units (LOU). Local Operating Units är godkända av en kommité (Regulatory Oversight Committee).

Det är också vanligt att man ber sin bank om hjälp med saken. Det här är dock alltså inget måste, utan det går att göra det på egen hand. Institutioner som koden kan erhållas ifrån finns listade av GLEIF, en organisation.

Vattenlarm – eller vattenfelsbrytare?

Vattenlarm – eller vattenfelsbrytare?

Det absolut enklaste och billigaste sättet att undvika vattenskador är att installera ett mindre vattenlarm. En enhet kostar kring 100 kr och behöver enbart kompletteras med ett 9V batteri. Därefter ges ett gott skydd som varnar innan vattenskador uppkommer. Detta kan ställas mot en vattenfelsbrytare som kostar ca 2500 kr som har fler funktioner och kan stoppa större vattenskador mer automatiskt. Vad är bäst?

Vattenlarm – Kan användas av alla och klart billigast

Vattenlarm kan monteras nästan var som helst. Eftersom de bara kostar kring 100 kr styck blir det inte heller dyrt om man vill har larm på flera ställen i bostaden samtidigt. Larmet kan fästas med dubbelhäftande tejp, kardborre eller bara läggas ut på plant underlag. De givare som sitter på vattenlarmet känner av om det kommer ut fukt/väta på dessa. I detta fall larmar det med ett högljutt pipande ljud, likt en brandvarnare.

Är du hemma kan du direkt gå och kolla varför vattenlarmet larmar och vad som kan göras för att stoppa detta läckage. I de allra flesta fall handlar det om att några droppar vatten har krupit ut från en ledning eller liknande. Det kan därmed räcka med att man lägger en handduk på platsen till att röret kan bytas inom någon dag. Men självklart kan det även vara större vattenskada som innebär att vattnet ”forsar ut”. Då är det större risk för att vattenskador ska uppkomma relativt snabbt.

Nackdelen med dessa vattenlarm är att det kan ta ett tag att upptäcka att de larmar. Är du på jobbet kommer du ju inte höra larmet förrän du kommer hem. Detta kanske 7 timmar efter att den börjat larma. Vid ”några droppars” läckage är det ingen fara. Men är det större läckage hinner större skada uppstå.

Vattenfelsbrytare – Ett bredare skydd

Grunden för en vattenfelsbrytare är ett vanligt vattenlarm. Skillnaden är vad som händer när larmet utlöses. Ett billigt vattenlarm låter enbart för att påkalla att något behöver åtgärdas. Detta medan vattenfelsbrytaren istället kan åtgärda det mest akuta problemet.

Till en vattenfelsbrytare finns nämligen en motordriven ventil kopplad. En ventil som därmed kan stänga av vattenledningen till en specifik apparat per automatik. Skulle exempelvis ett läckage ske vid en diskmaskin och ett vattenlarm upptäcker detta kan vattenfelsbrytaren bryta vattentillförseln till denna diskmaskin. Det är framförallt fördelaktigt om det är större vattenläcka som därmed måste åtgärdas akut.

Är det värt att jämföra pris på apoteksvaror?

Är det värt att jämföra pris på apoteksvaror?

Till stor sannolikhet jämför du priset hos flera E-butiker när du köper elektronik, en bok eller märkeskläder. Men jämför du pris på apoteksvaror? Är det värt det? Ja, det finns åtminstone en del skillnader mellan de olika E-apoteken.

Det finns ett par sidor på internet som hämtar in priser från olika apotek och ställer dessa mot varandra. Därmed går det både att se var det går att köpa billigaste men även vilka butiker som har fri frakt och hur snabb leveranstiden är. Hur stor är prisskillnaderna? Genom att göra sökningar på ett par apoteksvaror hos en av de större jämförelsesidorna framkom följande:

Alvedon Suppositorium 10st

I jämförelsen var fem apotek presenterade där högsta priset online var 45,50 kr. Det kan ställas mot det lägsta priset på 36 kr. Just 36 kr var även vanligast då tre apotek hade detta pris. Däremot var det hos vissa dyrare att handla i fysisk butik än att genomföra köpet online. Två av de apotek som tog 36 kr online tog 45,50 i butik.

När man ser priserna så tydligt är det uppenbart att apoteken allt mer går mot digitaliserade tjänster. Med drygt 40 % dyrare pris i butik än online premierar man alltså kunderna online.

Clarityn Sirap 1mg/ml

Även här visar det sig tydligt att man tjänar på att jämföra apoteksvaror innan inköp. Det apotek som var dyrast var samma som ovan. Här tog man 119 kr både i butik och online. Övriga tog 93 kr online och två av dessa tog 119 kr i fysisk butik. Det går här att spara 22 % genom att välja det billigaste alternativet.

Zyx Apelsin & Honung Sugtablett 3mg

Sugtabletter för halsont som kan köpas utan recept. Dyrast priset är ännu en gång från samma apotek. Detta med 79,50 kr oavsett om köp sker i butik eller online. Övriga tar 69 kr varav ett apotek erbjöd 79,50 kr i butik.

Om du jämför apoteksvaror och dess pris innan inköp går det alltså att spara en hel del. Detta inte minst om du köper större mängder eller dyrare produkter. Jämförelsen visar även att man överlag tjänar på att handla online än i en butik.

Ett av dessa apotek verkar ha policyn att priset ska vara ”samma online som i butik” men detta medför uppenbarligen att priset online hålls uppe.