Ordet catering, dess böjning och dess uttal

Ordet catering, dess böjning och dess uttal

Söker du efter catering i huvudstaden? Då söker du nog just på ”catering Stockholm”, och inte ”kejtring Stockholm”. Det sistnämnda är dock ett alternativ som Svenska Språknämnden tycker är bättre. Anledningen är kanske främst att catera, som ett verb, inte är optimalt i skrift. Risken finns att det läses som det står, det vill säga något som låter som katera.

Med svensk stavning skulle det här problemet elimineras. Catering vore inte det första låneordet där uttalet behövs, men den där stavningen försvenskas. Andra sådana ord är till exempel strejka, rejva, och tejpa.

Anledningen till Svenska Språknämndens kommentar är en fråga från en läsare till deras tidskriv Språkvård. Signaturen Birgitta frågor om catera är stavningen att föredra, eller om det bör stavas catra. Hon frågar också vilken synonym som bör användas om ingen av förslagen är goda.

Språknämnden svarar att ingen av stavningarna är direkt optimala. Istället föreslår de att man använder beställa eller leverera, beroende på vad som avses. Av de två alternativen tycker de dock att catra är bättre catera.Detta eftersom det är vanligt att man tar bort stumma e:n i olika böjningar av ord. De ger exemplet containeroch containrar.

Samtidigt påpekar de att catrariskerar att läsas med svenskt uttal, precis som catera också kan göras.

Som nämnt ovan, föreslår de alltså att man behåller det engelska uttalet, men försvenskar stavningen. De ger ett antal exempel på ord som utvecklats på det tidigare:

 • Strejk, från engelskans
 • Rejv, från engelskans
 • Tejp, från engelskans

De försvenskande stavningarna gör orden naturliga att böja. Strejka, rejva och tejpa innebär inga konstigheter. Hade man däremot behållit den ursprungliga engelska stavningen, så hade det varit desto svårare. Strika? Strike:a?

En snabb sökning på ”Kejtring Stockholm” gör gällande att åtminstone sökmotorerna tycks förstå vad som åsyftas. I resultatens metabeskrivningar så fetas ordet catering,vilket bör tyda på att sökmotorn anser att ”kejtring” är synonymt med det. I övrigt syns dock ingen användning av ordet. Språknämndens förslag tycks alltså inte ha fått någon större spridning. Varför det inte har fått det, när vi använder ord som strejka och tejpa, kan vi bara spekulera i.

 

Tolka framtiden med numerologi

Tolka framtiden med numerologi

Vill du ha svar på frågor om vad du ska jobba med, vem du ska leva ditt liv tillsammans med eller vilka styrkor som just du besitter? Dessa frågor och många fler ska numerologin hjälpa dig att få svar på, säger de som brinner för dessa siffror. Du får själv bilda dig din egen uppfattning. Det finns många böcker, både på svenska och engelska.

“Numerologi: upptäck vad livet har i beredskap åt dig” av Glynis McCants

Författarinnan Glynis McCants kallas för “stjärnornas främsta numerolog”.Hon har analyserat över 9000 personer. Många anser att hennes insikter är så exakta, att de tror att hon har en medial förmåga. Glynis själv säger dock att “kraften” enbart ligger i talen. Hon säger även att med hjälp av numerologi kan vi ta kontroll över våra liv och förändra dem till det bättre. Så, vill du ha svar på frågor som: Vem är min själsfrände? Var ska jag bo? och så vidare, så kan den här boken vara en bra start.

“Numerology for Beginners” av Gerie Bauer

Den här boken är på engelska. Inom några minuter ska du lära dig hur man använder siffrorna ett till nio, för att kunna räkna ut saker i ditt liv. Du lär dig saker om dig själv, din personlighet och kan få hjälp framåt i tiden genom att se vilka möjligheter som finns för dig.

Författarinnan säger också att allt du behöver för att få svar om exempelvis din karriär och relationer, är den här boken tillsammans med ditt namn och födelsedata.

“The Complete Book of Numerology” av David Philips

Även den här boken är på engelska. Den är skriven av David Philips. Boken “The Complete Book of Numerology” avslöjar den underliggande betydelsen av siffrorna. Det gör att du får möjlighet att förstå kopplingen mellan ditt “numerologiska öde” och ditt allmäna hälsotillstånd. Den här kunskapen ger dig möjlighet att navigera dig fram i livet, ungefär som att ha en karta eller gps när du ska ut och resa.

“Numerology for healing” av Michael Brill

Ännu en bok på engelska och den här gången är det Michael Brill som har skrivit boken. Michael kombinerar numerologi med psykologi. Boken tar bland annat upp att “heala” känslor och psykiska utmaningar, som är baserade på lärdomar i livet och karma. Michael tar även upp hur vi människor kämpar för att bli omtyckta och hur vi försöker kontrollera våra liv. Båda aktiviteterna är väldigt ansträngande och utmattande, både psykiskt och känslomässigt. I boken får du lära dig hur du använder dig av numerlogi för healing, så att du uppnår ett mer hälsosamt liv.

Vill du veta mer om numerologi?

Det finns många fler böcker som handlar om numerologi. De flesta är dock på engelska. Ett “modernt” medium vid namn Vivi Linde är flitig och duktig på att skriva texter på sin hemsida och Facebook under Tarotguiderna.  Du känner kanske igen henne från dokumentärserien “Livet på andra sidan”, som visades på TV under 2012 och har repriserats ett par gånger efter det. Vivi skriver om mycket, bland annat om numerologi.

Tempel Riddare Orden – vad är det för något?

Är du nyfiken på tempelriddarna? Det finns givetvis en stark historisk betydelse. När man talar om det idag kan man syfta på Tempel Riddare Orden, en organisation som arbetar värdebaserat för att ”lyfta fram människovärdet”. På deras hemsida kan man läsa att de anser att vi har ett samhälle där människans värde har kommit i skymundan, och de menar därför att deras arbete är viktigare än någonsin. Organisationen är byggd på kristen grund och man arbetar utifrån kristna värderingen. De har ett antal hörnstenar som är sanning, renhet, trohet och kärlek. Det är det här som utvecklar medlemmarnas karaktär – som medmänniska och som person – kan man läsa på deras hemsida.

Som namnet kanske antyder, så finns det olika grader för tempelriddarna. Innan man har tilldelats en grad, så är dess innehåll okänt. Sammanlagt finns det 12 olika grader för tempelriddarna.

Hörnstenarna

Som nämnt ovan så har organisationen ett antal hörnstenar som de arbetar efter. Det är sanning, kärlek, renhet och trohet.

 • Sanning
  Det här är direkt kopplat till Bibeln och hur man ser på sanningen inom kristendomen. Tempelriddarna ska vara försiktiga med sina ord – såväl i tal som skrift – och det som sägs ska vara sant. Det som han lovar ska vara ”orubbligt”.
 • Kärlek
  Kärleken riktas mot Gud, sin nästa och sitt land. Den gyllene visdomsregeln säger att allt det som tempelriddarna vill att människorna ska göra för dem, ska tempelriddarna också göra för människorna.
 • Renhet
  Renheten skall genomsyra handlingar, ord och tankar. Seder, begär och tankar ska förädlas och renas – åtminstone ska man sträva efter det – och inrätta livet efter det.
 • Trohet
  Tempelriddarnas trohet är kopplad till Guds kärlek som ges till alla människor. De visar vänskap och aktning mot Ordensbröder och arbetar för att främja sällskapets självständighet och framgång.

Att bli medlem

Intresseanmälan för medlemskap kan lämnas via hemsidan för Tempelriddareorden. Här fyller du i namn, e-post och berättar om dig själv, samt varför du är intresserad av att bli medlem. Krav som ställs är bland annat att inte använda alkohol eller droger, samt att man är 18 år fyllda. I ordens grundlag kan man läsa mer om kraven som ställs.

Vet mer om LEI kod

Vet mer om LEI kod

Vad är egentligen en LEI kod? Kort sagt så är det en kod som företag ofta behöver ha när de ska handla med derivat. Har man inga värdepapper i företaget, så behövs inte heller en kod. LEI, som står för Legal Entity Identifier, är ett sätt att stävja oseriös handel på marknaden.

Koden är alfanumerisk och består av 20 tecken. Syftet är att aktörer som handlar ska kunna identifieras. Legal Entity Identifier togs fram som en följd av finanskrisen, som ett globalt system för att stävja oseriös handel. Det har visat sig vara en robust metod och användningen har fått en stor spridning – inte bara i Europa och EU, utan även globalt.

Esma skriver till exempel att LEI är nyckeln till att förbättra övervakning och transparens på marknaden. Vidare hävdar de att identifikationsmetoden generar viktiga fördelar för företag i form av kostnadsreduktion och förbättrad ”risk management”.

Om du är företagare, är det inte alls säkert att du behöver en LEI kod, även om du handlar med värdepapper genom bolaget. Det beror främst på vilka typer av värdepapper du handlar med, men det är också beroende på bolagsformen. Har du en enskild firma och handlar med andra finansiella instrument än just derivatinstrument, så finns inga krav att du ska skaffa koden.

Däremot – i enlighet med Emir-förordningen – så krävs koden om du med enskild firma ska handla med derivat. Det här gäller sedan sommaren 2012, och regelverket innebär i praktiken att transaktioner innefattandes derivat måste rapportera detta till ett särskilt register. Det gäller inte bara motparterna i transaktionerna – utan de andra parterna behöver se till att även mottagarna har en Legal Entity Identifier.

Koden kan erhållas på flera sätt. Vanligt är att man skaffar sig dem genom fristående webbtjänster, som kallas för Local Operating Units (LOU). Local Operating Units är godkända av en kommité (Regulatory Oversight Committee).

Det är också vanligt att man ber sin bank om hjälp med saken. Det här är dock alltså inget måste, utan det går att göra det på egen hand. Institutioner som koden kan erhållas ifrån finns listade av GLEIF, en organisation.

Vattenlarm – eller vattenfelsbrytare?

Vattenlarm – eller vattenfelsbrytare?

Det absolut enklaste och billigaste sättet att undvika vattenskador är att installera ett mindre vattenlarm. En enhet kostar kring 100 kr och behöver enbart kompletteras med ett 9V batteri. Därefter ges ett gott skydd som varnar innan vattenskador uppkommer. Detta kan ställas mot en vattenfelsbrytare som kostar ca 2500 kr som har fler funktioner och kan stoppa större vattenskador mer automatiskt. Vad är bäst?

Vattenlarm – Kan användas av alla och klart billigast

Vattenlarm kan monteras nästan var som helst. Eftersom de bara kostar kring 100 kr styck blir det inte heller dyrt om man vill har larm på flera ställen i bostaden samtidigt. Larmet kan fästas med dubbelhäftande tejp, kardborre eller bara läggas ut på plant underlag. De givare som sitter på vattenlarmet känner av om det kommer ut fukt/väta på dessa. I detta fall larmar det med ett högljutt pipande ljud, likt en brandvarnare.

Är du hemma kan du direkt gå och kolla varför vattenlarmet larmar och vad som kan göras för att stoppa detta läckage. I de allra flesta fall handlar det om att några droppar vatten har krupit ut från en ledning eller liknande. Det kan därmed räcka med att man lägger en handduk på platsen till att röret kan bytas inom någon dag. Men självklart kan det även vara större vattenskada som innebär att vattnet ”forsar ut”. Då är det större risk för att vattenskador ska uppkomma relativt snabbt.

Nackdelen med dessa vattenlarm är att det kan ta ett tag att upptäcka att de larmar. Är du på jobbet kommer du ju inte höra larmet förrän du kommer hem. Detta kanske 7 timmar efter att den börjat larma. Vid ”några droppars” läckage är det ingen fara. Men är det större läckage hinner större skada uppstå.

Vattenfelsbrytare – Ett bredare skydd

Grunden för en vattenfelsbrytare är ett vanligt vattenlarm. Skillnaden är vad som händer när larmet utlöses. Ett billigt vattenlarm låter enbart för att påkalla att något behöver åtgärdas. Detta medan vattenfelsbrytaren istället kan åtgärda det mest akuta problemet.

Till en vattenfelsbrytare finns nämligen en motordriven ventil kopplad. En ventil som därmed kan stänga av vattenledningen till en specifik apparat per automatik. Skulle exempelvis ett läckage ske vid en diskmaskin och ett vattenlarm upptäcker detta kan vattenfelsbrytaren bryta vattentillförseln till denna diskmaskin. Det är framförallt fördelaktigt om det är större vattenläcka som därmed måste åtgärdas akut.

Är det värt att jämföra pris på apoteksvaror?

Är det värt att jämföra pris på apoteksvaror?

Till stor sannolikhet jämför du priset hos flera E-butiker när du köper elektronik, en bok eller märkeskläder. Men jämför du pris på apoteksvaror? Är det värt det? Ja, det finns åtminstone en del skillnader mellan de olika E-apoteken.

Det finns ett par sidor på internet som hämtar in priser från olika apotek och ställer dessa mot varandra. Därmed går det både att se var det går att köpa billigaste men även vilka butiker som har fri frakt och hur snabb leveranstiden är. Hur stor är prisskillnaderna? Genom att göra sökningar på ett par apoteksvaror hos en av de större jämförelsesidorna framkom följande:

Alvedon Suppositorium 10st

I jämförelsen var fem apotek presenterade där högsta priset online var 45,50 kr. Det kan ställas mot det lägsta priset på 36 kr. Just 36 kr var även vanligast då tre apotek hade detta pris. Däremot var det hos vissa dyrare att handla i fysisk butik än att genomföra köpet online. Två av de apotek som tog 36 kr online tog 45,50 i butik.

När man ser priserna så tydligt är det uppenbart att apoteken allt mer går mot digitaliserade tjänster. Med drygt 40 % dyrare pris i butik än online premierar man alltså kunderna online.

Clarityn Sirap 1mg/ml

Även här visar det sig tydligt att man tjänar på att jämföra apoteksvaror innan inköp. Det apotek som var dyrast var samma som ovan. Här tog man 119 kr både i butik och online. Övriga tog 93 kr online och två av dessa tog 119 kr i fysisk butik. Det går här att spara 22 % genom att välja det billigaste alternativet.

Zyx Apelsin & Honung Sugtablett 3mg

Sugtabletter för halsont som kan köpas utan recept. Dyrast priset är ännu en gång från samma apotek. Detta med 79,50 kr oavsett om köp sker i butik eller online. Övriga tar 69 kr varav ett apotek erbjöd 79,50 kr i butik.

Om du jämför apoteksvaror och dess pris innan inköp går det alltså att spara en hel del. Detta inte minst om du köper större mängder eller dyrare produkter. Jämförelsen visar även att man överlag tjänar på att handla online än i en butik.

Ett av dessa apotek verkar ha policyn att priset ska vara ”samma online som i butik” men detta medför uppenbarligen att priset online hålls uppe.

Klädsel vid ett bröllop

När man får en inbjudan till ett bröllop skall man i första hand känna sig hedrad och glädjas med de som valt att ingå äktenskap! Det är någonting stort och vackert som många drömmer om. När väl detta steg har tagits är det tid att läsa igenom det inbjudningskort som kommit. Detta innehåller en hel del information som man kan behöva känna till. Är man själv i färd med att bjuda in till bröllop, kan man få stor inspiration och notera hur man själv vill utforma de kort som avses att skickas ut.

Klädsel är en av de punkter som ofta ger upphov till en rad frågor. Vad man skall ha på sig och inte är någonting som inte alltid känns självklart. Detta inte ens om det utförligt står angivet på inbjudningskortet. Orsaken är att det finns en lång tradition när det kommer till klädsel och fest. De som har en önskan om att använda sig av traditionella beskrivningar kan ha en mycket tydligt idé om vad som står på kortet. Detta innebär dock inte alltid att det når mottagarens öra.

Frack

Om kortet anger frack har man svart på vitt vad som förväntas. Dock är det inte nödvändigtvis en frack som krävs. Synonymt med detta kan annan högtidsdräkt fungera bra. Däribland är paraduniform någonting som kan finnas inom ramen. För kvinnor är det fråga om att klä sig utifrån den nivå av plagg männen har. Om mannen bär frack bör kvinnan också ha eleganta kläder. Det finns inga fasta regler för hur man definierar graden av klänningar, men att det rör sig om lång klänning är vanligt. Mörk kostym är ett steg under frack och här kan man känna frihet att välja såväl mörkblå som grå eller svart kostym. En brun dito kan också vara helt rätt för dagen. Även här gäller det för kvinnorna att bära kläder i samma nivå.

Fri klädsel vid bröllop är kanske vad som innebär störst förvirring. Det är inte alltid fri klädsel innebär att man kan ha vad som helst på sig. Många gånger kan man med detta mena att det går bra med udde kavaj och byxor. Även att jeans kan accepteras. I vissa fall är det verkligen fri klädsel men detta kan man vinna på att skriva ut ordentligt för att ingen skall missförstå vad som anges.

Cykelsits – när hela familjen ska cykla

Cykelsits – när hela familjen ska cykla

Det är klart att alla barnen ska med ut på cykelturen! Det finns många olika lösningar för barnfamiljer; cykelkärra, lådcykel, tandemcykel och cykelsits! Har du en bebis som inte kan sitta själv kan du köpa en babyinsats till cykelkärran. Är ditt barn lite större är en cykelsits nästan ett måste. Att skjutsa barn utan cykelsits är mycket olämpligt och du utsätter dina barn för stora risker. Varje år skadas flera hundra barn för att de har skjutsats direkt på en pakethållaren. Det är lätt hänt att barnet klämmer foten i cykelns ekrar, vilket i princip är omöjligt när man använder en cykelsits. 

Finns det några fördelar med en cykelsits? 

Fördelarna med en cykelsits är många. Den är lätt i jämförelse med till exempel en cykelkärra eller en lådcykel. En lådcykel vägar många gånger över hundra kilo och kräver ibland en elmotor för att man överhuvudtaget ska orka cykla runt med den när barnen sitter i. En cykelsits kräver ingen elmotor utan kan monteras på en traditionell cykel. Man tar sig smidigt fram med en cykelsits och behöver inte tänka på om trottoarkanterna är för höga. Det är enkelt att parkera en cykel med cykelsits eftersom man kan parkera den i stort sett var som helst till skillnad från till exempel en lådcykel som är ganska stor och tar mycket plats. 

Vad kräver cykelsits för utrustning? 

När du använder cykelsits bör cykeln alltid ha eker- och skärmskydd. Detta för att minska risken för att barnet ska få in sin fot i hjulet. Man brukar också avråda från cykelsitsar med fjädrar eftersom barnet kan klämma sina fingrar. En del cykelsitsar monterar man på pakethållaren och kräver alltså en cykel med pakethållare. Andra modeller går att montera direkt på sadelns stolpe. När du köper en cykelsits bör du också kolla upp vad den har för märkning så att den uppfyller alla säkerhetskrav som finns. 

Råd vid köp av cykelsits 

När du ska köpa en cykelsits måste du veta hur mycket ditt barn väger. Det finns nämligen cykelstolar för olika viktklasser. Den ena är gjord för barn som väger mindre än femton kilo och den andra för barn som väger upp till tjugotvå kilo. Många föredrar sitsar för tjugotvå kilo om man kan ställa in selet och fotstödet så att den passar även mindre barn. Beställer du din cykelsits på nätet brukar det framgå av produktbeskrivningen vilken viktklass sitsen är tillverkad för. 

Statistik om assistansbolag i Sverige

Från 1994 har Assistanskoll samlat information och statistik kring assistansbolag och vilka som fått hjälp av assistansbolag i Sverige. Bland annat går det att se statistik kring hur många timmar assistans som beviljats, vilka anordnare som främst valts osv. Detta uppdateras varje månad och de siffror som presenteras här kommer från första halvåret 2018.

Antal

I april 2018 var det totalt i Sverige 14 638 som hade fått berättigat att få assistansersättning. Däremot varierade det kraftigt hur många timmars assistans varje person fick. Medel låg på 128,74 timmar under varje vecka. Fördelningen mellan män och kvinnor vägde över något till männens fördel. Detta med 45,6 % för kvinnor och 54,4 % män. Utöver att fler män fick assistans så fick de även mer assistans. Kvinnorna fick i snitt hjälp från assistansbolag i 126,22 timmar medan männen fick i snitt 130,84 timmar.

Flest via assistansbolag

Om man får assistansersättning från Försäkringskassan kan assistansen komma från kommunal regi, assistanskooperativ, egna arbetsgivaren eller assistansföretag. Av dessa vägar dominerar assistansföretagen. De hade hela 67,8 % av marknaden. Minst hjälp kom från arbetsgivarna då enbart 1,6 % kom denna väg. Även om man ser på den assistans som beviljas från kommunen så var det mest från assistansbolag. Men här var de inte lika dominerade. Ca 43 % kom från kommunal regi medan 50 % valde att få hjälp från ett assistansbolag. Övriga procent kom från kooperativ eller arbetsgivare.

Färre på kort tid

Från 1996 och framåt ökade antalet personer med rätt att få assistans kraftigt varje år. Detta från ca 11 000 år 1996 till 20 000 år 2012. År 2015 bröts däremot trenden och sedan dess har det varit en nedåtgående trend varje år. Det är alltså färre antal personer som får hjälp år för år sedan dess.

Fler väljer företag – men inte på slutet

Antal personer som väljer att få assistans av ett assistansbolag har också ökat mycket kraftigt. I den statistik som presenteras går man tillbaka till år 2002 då ca 1700 personer valde ett assistansbolag. Eftersom antalet personer i Sverige, med rätt till assistans, ökade år från år ökade även antalet assistansbolag. Toppen nåddes 2015 då ca 10500 personer fick hjälp av ett assistansbolag.
Sedan dess har det minskat något varje år. Detta behöver däremot inte betyda att assistansbolag blivit mindre populära. Man måste även jämföra denna kurva mot det totala antalet personer som assistans. När detta minskar (vilket skett från 2015) minskar ju automatiskt antalet personer som får assistans via bolag.

Delikatesser för varje tillfälle

Är det vernissage, middag, lunch eller avtackning? Det finns egentligen ingen mat som är så nära förknippad med högtider som smörgåstårta. För den som vill bjuda till dukat bord kan en smörgåstårta kompletteras med sallad och goda drycker. För enklare jobbsammankomst räcker den gott som den är. Detta är en av styrkorna i smörgåstårtor vilka kan anpassas för att passa i så gott som vilken situation som helst. För den som själv försökt sig på att göra smörgåstårtor, landgångar eller liknande, blir det ofta tydligt att man behöver viss kunskap för att det skall bli rätt. Kockar som tillreder dessa kreationer har dessutom ofta sina hemligheter i fråga om röror och smakpalett.

En av de stora utmaningarna där rörorna i smörgåstårtan kommer i fokus är konsistensen. En torr smörgåstårta som faller samman när man äter, innebär sällan några applåder. Genom rätt fukt och mängd röror blir smörgåstårtan istället krämig och håller samman. Att anlita en cateringfirma för att få allting rätt är därför vanligt. Det innebär också ofta att man slipper köpa in större kvantiteter av ingredienser man annars sällan använder.

Besök denna sida om smörgåstårtor för inspiration och tips!

Vegetariskt

Även om man kanske förknippar smörgåstårtan med allehanda kallskuret, finns idag en rad bra och vegetariska alternativ. Äter man fisk breddas utbudet väsentligt och man kan räkna med att det redan finns färdiga koncept att utgå ifrån när man beställer. Som alltid när det gäller kost och önskemål, är det viktigt att ta reda på vad individen menar med vegetariskt. För vissa är det ok med ost och smör, medan andra inte vill äta någonting som har ett band till djur. När det gäller smörgåstårtor generellt är det inga problem att ordna nästan vad som helst. Dock kan man behöva beställa i god tid om man har några mycket unika önskemål. Ett tips är alltid att man tar kontakt med den cateringfirma man valt för sin leverans. Det mesta går att avtala om och det finns alltid en möjlighet att beställa fler mindre smörgåstårtor för att alla skall kunna få någonting de uppskattar.