Aminosyror – Proteinets byggstenar

Det finns ingen möjlighet för muskler att växa utan protein. Proteiner består dessutom av 20-talet olika aminosyror. Aminosyror är proteinernas byggstenar och även om de olika aminosyrornas struktur varierar, påverkar de proteinernas form och funktioner.

De åtta aminosyror som kroppen inte klarar av att tillverka, det vill säga isoleucin, lysin, leucin, metionin, teronin, fenylalanin, tryptofan och valin, utgör tillsammans de så kallade essentiella aminosyrorna. Dessa måste vi tillsätta kroppen genom vår kost eller som kosttillskott. Två av de aminosyror som kroppen kan producera men som ändå anses vara essentiella för barn är arginin och histidin. Anledningen till detta är att barnens snabbväxande kroppar inte är förmögna att framställa dem tillräckligt snabbt.

Grenade aminosyror (BCAA)

När du befunnit dig i gymmet för att träna har du säkert lagt märke till de produkter som utlovar snabb muskeltillväxt och viktökning genom tillskott av aminosyror. Kostnaden för dessa produkter har förmodligen avskräckt dig från tanken att testa denna form av kosttillskott. Dessutom har du i baktanken att en kost med begränsat kaloriintag och högt intag av protein är det som forskningen anser ge bäst resultat. De flesta av oss har dock en bekant som är både starkare och mer välbyggd, och som prompt hävdar att tillskott med aminosyror är det man ska ta.

Tillskott med grenade aminosyror, vilka ofta benämns som BCAA (branched-chain amino acids), är väldigt populära bland personer som tränar regelbundet och ständigt försöker hitta nya sätt att öka sin muskelmassa och prestation. De grenade aminosyrorna är valin, isoleucin och leucin. Tanken bakom tillskott med BCAA är att de grenade aminosyrorna kan transporteras från blodet till hjärnan och minska hjärnans produktion av serotonin. Genom att göra detta ska den mentala tröttheten minska, vilket är tänkt att öka prestationsförmågan. Det finns också forskning som stödjer denna hypotes.

När du tränar för att bli starkare och få en mer kraftfull kroppsbyggnad är det viktigt att stimulera musklerna på cellnivå och att tillföra dem bränsle. De grenade aminosyrorna isoleucin, leucin och valin utgör tillsammans ungefär en tredjedel av proteinet i musklerna. Genom att ta kosttillskott med BCAA kan du minska tröttheten i musklerna, öka återhämtningsförmågan, minska förlusten av aminosyror i musklerna till följd av träningen samt hjälpa kroppen att uppta protein.

Om du har en brist på någon av dessa aminosyror kommer det leda till en förlust av muskelmassa. Medan andra aminosyror metaboliseras i levern, metaboliseras de grenade aminosyrorna i muskeln. Genom att ta BCAA under träning eller direkt efter träningen sänks kortisolnivåerna och de grenade aminosyrorna i musklerna ersätts snabbare, vilket minskar muskelnedbrytningen.

Hårtransplantation – Vi berättar mer

Hårtransplantation

En hårtransplantation är ett mycket populärt sätt att behandla håravfall på. Om kirurgen är skicklig, är det näst intill omöjligt för ett otränat öga att se att en hårtransplantation har gjorts. Vidare är det till och med det enda sättet idag att behandla håravfall med resultat som är permanenta.

Så fungerar det

Teknikerna som används för en hårtransplantation ser lite annorlunda ut idag. Bara på några år har metoderna utvecklats mycket. Tidigare tekniker gav inte alls lika bra resultat rent estetiskt, var inte lika säkert och resultaten stod sig inte heller lika länge.

Enkelt beskrivet kan en hårtransplantation sägas flytta hår från nacke och tinningar till partierna där hår saknas. Hårsäckarna på nacke och tinningar är nämligen ”programmerade” att växa livet ut, vilket hårsäckarna som sitter längre upp på hjässan sällan är.

Med rätt förutsättningar (en bra klinik, bra kirurg och rätt patient) kan hårsäckarna växa fast och producera ”riktigt” hår livet ut.

Vem är en lämplig kandidat för en hårtransplantation?

Att göra en hårtransplantation ter sig lite olika från patient till patient. Det är viktigt att antalet DHT-resistenta hårsäckar är tillräckligt stort för att täcka behovet uppe på hjässan. DHT-resistent hår är alltså det hår på nacke och tinningar som växer livet ut. Även hur tjockt detta hår är spelar roll för en framgångsrik hårtransplantation. Om detta räcker eller inte är främst upp till patienten och vilka behov och önskemål han eller hon har.

Som regel gäller att både män och kvinnor som lider av ärftligt håravfall kan utgöra goda kandidater för en transplantation. Det bör dock noteras att detta inte är lösningen i alla fall. Till exempel kan psykiska sjukdomar spela in som gör att patienten bör söka hjälp på annat håll först.

Förhasta dig inte med valet av klinik

Något som är oerhört viktigt för hur framgångsrik din hårtransplantation blir, är valet av klinik och kirurg. Glöm inte att alltid be om referenser och tidigare arbeten. Om kirurgen är duktig kan resultaten bli så bra att det i princip inte syns att en hårtransplantation har gjorts. Vidare bör du alltid ta god tid på dig vid konsultationer och ställa alla frågor som du kommer att tänka på.