Fysioterapeuter är eftertraktade på arbetsmarknaden. Det råder stor brist på fysioterapeuter i Sverige och behovet väntas öka ytterligare de kommande åren i takt med att befolkningen blir äldre. Jobb som fysioterapeut finns inom både offentlig och privat sektor.

Olika arbetsområden

Som fysioterapeut kan du arbeta inom flera olika områden. De vanligaste arbetsplatserna är på sjukhus, vårdcentraler, äldreboenden och inom hemtjänsten. Andra arbetsgivare kan vara företagshälsovård, idrottsföreningar eller privatpraktik.

  • Slutenvård – behandlar patienter på sjukhus efter operation eller sjukdom
  • Primärvård – tar emot patienter med olika besvär på vårdcentral
  • Äldrevård – arbetar förebyggande och rehabiliterande på äldreboenden

Utbildning

För att bli fysioterapeut krävs en högskoleexamen om 180 högskolepoäng, vanligtvis en kandidatexamen i fysioterapi. Utbildningen varar i 3 år på heltid. Flera universitet och högskolor i Sverige erbjuder fysioterapeutprogram.

Egenskaper och kompetenser

Som fysioterapeut är det viktigt med goda kunskaper inom anatomi, fysiologi och biomekanik. Du behöver också kunna analysera patienters symtom och besvär för att ställa rätt diagnos och ge effektiv behandling. Personliga egenskaper som tålamod, lyhördhet och empati är också viktiga.

Lön och arbetsvillkor

Ingångslönen för nyexaminerade fysioterapeuter ligger runt 28 000 – 30 000 kr i månaden. Med ökad erfarenhet och specialistkompetens stiger lönen. Många fysioterapeuter arbetar deltid, men heltid är vanligast. Arbetstiderna är ofta förlagda till dagtid men kan ibland även innefatta kvälls- eller helgarbete.

Framtidsutsikter

Prognosen för jobb som fysioterapeut är mycket god. Behovet av fysioterapeuter väntas öka kraftigt de kommande åren, inte minst inom äldrevården. Samtidigt går många fysioterapeuter i pension de närmaste åren. Sammantaget innebär detta goda möjligheter till jobb för nyexaminerade fysioterapeuter.

Jobb som fysioterapeut