Vissa arbetare inom vården jobbar som konsulter och är inhyrda via ett bemanningsföretag. Detta är bland annat fallet med många av de sjuksyrror som bidrar till att göra vår svenska vård till en av de bästa i världen. Det är också fördelaktigt för arbetsgivare inom vården att hyra sjuksköterska för att bemanna upp arbetsplatsen vid behov. Vilka fördelarna med att göra detta är belyser vi här!

Vinst för uppdragsgivare att hyra sjuksköterska

Genom att hyra sjuksköterska via ett bemanningsföretag får ni som uppdragsgivare tillgång till rätt kompetens så fort ett behov av sådan uppstår. Dessa aktörer har nämligen upprättade kontakter med sjuksyrror som kan komma in och bidra på er arbetsplats under antingen en lite kortare eller längre tid. Till fördelarna med att ta ta in kompetens på detta sätt hör att dessa sjuksköterskor:

  • Är kostnadseffektiva för er som arbetsgivare. Många uppdragsgivare inom vården är rädda för att det skulle kosta mycket att ta in kompetens via ett bemanningsföretag. Men så är faktiskt inte fallet utan lösningen är i själva verket väldigt kostnadseffektiv för er. Det är ofta mer lönsamt att hyra in personal vid behov på detta sätt än att ägna tid och lägga pengar samt andra resurser på att försöka rekrytera, lära upp, kompetensutveckla och behålla egen personal.
  • Bidrar till en större flexibilitet i er bemanning. En annan stor fördel med att hyra sjuksköterska via ett bemanningsföretag vid behov är den ökade flexibilitet som denna lösning ger er bemanning. De sjuksyrror som ni har anställt själva behöver förstås gå på semester emellanåt. Det händer också att personal går på föräldraledighet, tjänstledighet och andra typer av ledigheter. När ni då behöver bemanna upp för att täcka upp för dessa medarbetare kan det vara smidigt och flexibelt att helt enkelt hyra in extrapersonal.
  • Ger era patienter en positiv upplevelse. Ytterligare en fördel med denna lösning är att den kompetens som förs in i verksamheten på detta vis kan bidra redan från start. De sjuksköterskor som ni hyr in kan bidra till att ge era patienter en positiv vårdupplevelse. Detta genom att patienterna ifråga slipper vänta en längre tid på att få vård samt erbjuds en högkvalitativ sådan tack vare den bättre bemanningen.
Fördelaktigt att hyra sjuksköterska för arbetsgivare inom vården