I Sverige är det vanligast att få assistans via privat assistansbolag. Därefter kommer assistans via kommunen och sedan kooperativ. Att jämföra flera olika alternativ är viktigt innan man bestämmer sig vilka som ska få utföra tjänsten. Så här hittar du assistansbolagen. I följande exempel visas hur assistansbolag hittas i Västra Götaland. Exemplen kan även appliceras på andra delar av landet.

Portaler för personlig assistans

Det finns ett par större webbportaler i Sverige som presenterar en mängd information till dig som är berättigad personlig assistans. På dessa går det bland annat att läsa hur man ansöker om assistans samt listor på vilka assistansbolag som finns i Västra Götaland. Det är viktigt att komma ihåg att kommunen måste ha avtal med bolaget för att assistans ska kunna utnyttjas.

Kommunens handläggare

Om du exempelvis bor i Borås kommer en handläggare från Borås Kommun göra bedömning gällande behov av assistans. När det sedan är dags att välja assistansbolag kan du begära att få en lista av handläggaren på samtliga assistansbolag som kommunen har avtal med. Alternativt visar handläggaren var på kommunens hemsida som detta finns tillgängligt. Här är det viktigt att komma ihåg att handläggaren aldrig får ge rekommendationer för eller emot ett specifikt bolag då kravet är objektivitet. Läs mer på Boras.se – Sök efter ”Personlig assistans”

Assistansförmedlare

Ännu en väg är att kontakta en assistansförmedlare som är aktiv i den stad där du bor. Vid behov av hjälp i Borås kan alltså assistansförmedlare sökas som erbjuder hjälp inom Västra Götaland. Ett exempel på förmedlare är Assistansförmedling.se, men det finns även fler liknande aktörer. Du kontaktar assistansförmedlaren varpå de kartlägger ditt behov och allmänna önskemål från dig. Därefter kontrollerar de vilka bolag i närområdet som har rätt kompetens utifrån dina önskemål. Dessa får lämna in förslag på hur arbetet skulle kunna utföras. I ett sista steg kan du nu välja vilket bolag som avtal ska skrivas med.

Läs mer på Asssistansförmedling.se – ”Sök efter ”Västra Götaland”

Sökmotorer

En bred väg är att använda sökmotorer. Google är den vanligaste men man kan även använda de klassiska ”telefonkatalogerna” så som Hitta.se och Eniro.se. En fördel med de senare är att man direkt får fram telefonnummer och adress utan att behöva gå in på dess hemsida.

Så hittar du assistansbolagen i Västra götaland