Hjärt-lungräddning genom bröstkompressioner och mun-mot-mun-metoden är en kunskap som du kan ha nytta av om en person plötsligt drabbas av hjärtstillestånd eller en hjärtattack. Bägge dessa sjukdomstillstånd utgör ett direkt livshotande tillstånd. Trots att korrekt utförd HLR har visat sig öka den drabbade personens chanser till överlevnad med två till tre gånger, får mindre än en tredjedel av de personer som drabbas av dessa sjukdomstillstånd utanför ett sjukhus HLR av en medmänniska. Detta är en av många anledningar till varför alla Malmöbor borde genomgå en HLR-utbildning i Malmö.

Viktig HLR-utbildning i Malmö

En människas hjärta behöver pumpa i regelbundna intervaller för att på ett effektivt sätt låta blodet cirkulera genom kroppen. Om hjärtats rytm upphör, till exempel under ett hjärtstillestånd, minskar kroppens förmåga att pumpa blod och cirkulationen kan avstanna helt. Vårdpersonal kan ge hjärt-lungräddning på offer som har en väldigt låg puls eller en onormal hjärtrytm. Vissa experter menar att du som försöker rädda en medvetslös person som inte går att få kontakt med inte bör känna efter pulsen, utan istället bör inleda hjärt-lungräddning omedelbart. Du bör sedan fortsätta ge HLR tills ambulans anländer eller tills patienten återfår sitt medvetande.

Vad du lär dig under en HLR-utbildning i Malmö

När du går en HLR-utbildning i Malmö får du lära dig allt som är värt att veta om hjärt-lungräddning, bland annat de två viktiga moment som ingår i en effektiv HLR: mun-mot-mun-metoden och bröstkompressioner.

Mun-mot-mun-metoden utförs på ett offer som inte andas alls, eller som andas alldeles för sakta eller för oregelbundet för att andningen ska vara effektiv. När du utför denna metod nyper du offrets näsa så den är stängd och andas in i dennes mun. Detta görs för att ge syre till offret och hjälpa personens hjärna och andra vitala organ att överleva. Det finns särskilda masker och andra hjälpmedel som kan minska risken för smittspridning när du använder dig av mun-mot-mun-metoden, men dessa har man sällan tillgång till då hjärt-lungräddningen utförs utanför ett sjukhus.

När en person drabbas av hjärtstillestånd, leder det oundvikligen till döden om offret inte omedelbart får hjälp. Genom hjärt-lungräddning kan mun-mot-mun-metoden tillsammans med bröstkompressioner skicka syrerikt blod till hjärnan och andra vitala organ på den drabbade personen. Bröstkompressioner utförs genom att man trycker mot offrets bröstben. Genom att göra detta ner mot hjärtat, kan man tvinga blodet att cirkulera. Tills ambulansen använder bör man varva mun-mot-mun-metoden med bröstkompressioner. Gå en HLR-utbildning i Malmö nu och förbered dig på att rädda liv, all information finns på hlrutbildningmalmö.se

Viktig HLR-utbildning i Malmö