Viktig HLR-utbildning i Malmö

Hjärt-lungräddning genom bröstkompressioner och mun-mot-mun-metoden är en kunskap som du kan ha nytta av om en person plötsligt drabbas av hjärtstillestånd eller en hjärtattack. Bägge dessa sjukdomstillstånd utgör ett direkt livshotande tillstånd. Trots att korrekt utförd HLR har visat sig…