Vet mer om LEI kod

Vad är egentligen en LEI kod? Kort sagt så är det en kod som företag ofta behöver ha när de ska handla med derivat. Har man inga värdepapper i företaget, så behövs inte heller en kod. LEI, som står för Legal Entity Identifier, är ett sätt att stävja oseriös handel på marknaden.

Koden är alfanumerisk och består av 20 tecken. Syftet är att aktörer som handlar ska kunna identifieras. Legal Entity Identifier togs fram som en följd av finanskrisen, som ett globalt system för att stävja oseriös handel. Det har visat sig vara en robust metod och användningen har fått en stor spridning – inte bara i Europa och EU, utan även globalt.

Esma skriver till exempel att LEI är nyckeln till att förbättra övervakning och transparens på marknaden. Vidare hävdar de att identifikationsmetoden generar viktiga fördelar för företag i form av kostnadsreduktion och förbättrad ”risk management”.

Om du är företagare, är det inte alls säkert att du behöver en LEI kod, även om du handlar med värdepapper genom bolaget. Det beror främst på vilka typer av värdepapper du handlar med, men det är också beroende på bolagsformen. Har du en enskild firma och handlar med andra finansiella instrument än just derivatinstrument, så finns inga krav att du ska skaffa koden.

Däremot – i enlighet med Emir-förordningen – så krävs koden om du med enskild firma ska handla med derivat. Det här gäller sedan sommaren 2012, och regelverket innebär i praktiken att transaktioner innefattandes derivat måste rapportera detta till ett särskilt register. Det gäller inte bara motparterna i transaktionerna – utan de andra parterna behöver se till att även mottagarna har en Legal Entity Identifier.

Koden kan erhållas på flera sätt. Vanligt är att man skaffar sig dem genom fristående webbtjänster, som kallas för Local Operating Units (LOU). Local Operating Units är godkända av en kommité (Regulatory Oversight Committee).

Det är också vanligt att man ber sin bank om hjälp med saken. Det här är dock alltså inget måste, utan det går att göra det på egen hand. Institutioner som koden kan erhållas ifrån finns listade av GLEIF, en organisation.

Vet mer om LEI kod