Vattenlarm – eller vattenfelsbrytare?

Det absolut enklaste och billigaste sättet att undvika vattenskador är att installera ett mindre vattenlarm. En enhet kostar kring 100 kr och behöver enbart kompletteras med ett 9V batteri. Därefter ges ett gott skydd som varnar innan vattenskador uppkommer. Detta kan ställas mot en vattenfelsbrytare som kostar ca 2500 kr som har fler funktioner och kan stoppa större vattenskador mer automatiskt. Vad är bäst?

Vattenlarm – Kan användas av alla och klart billigast

Vattenlarm kan monteras nästan var som helst. Eftersom de bara kostar kring 100 kr styck blir det inte heller dyrt om man vill har larm på flera ställen i bostaden samtidigt. Larmet kan fästas med dubbelhäftande tejp, kardborre eller bara läggas ut på plant underlag. De givare som sitter på vattenlarmet känner av om det kommer ut fukt/väta på dessa. I detta fall larmar det med ett högljutt pipande ljud, likt en brandvarnare.

Är du hemma kan du direkt gå och kolla varför vattenlarmet larmar och vad som kan göras för att stoppa detta läckage. I de allra flesta fall handlar det om att några droppar vatten har krupit ut från en ledning eller liknande. Det kan därmed räcka med att man lägger en handduk på platsen till att röret kan bytas inom någon dag. Men självklart kan det även vara större vattenskada som innebär att vattnet ”forsar ut”. Då är det större risk för att vattenskador ska uppkomma relativt snabbt.

Nackdelen med dessa vattenlarm är att det kan ta ett tag att upptäcka att de larmar. Är du på jobbet kommer du ju inte höra larmet förrän du kommer hem. Detta kanske 7 timmar efter att den börjat larma. Vid ”några droppars” läckage är det ingen fara. Men är det större läckage hinner större skada uppstå.

Vattenfelsbrytare – Ett bredare skydd

Grunden för en vattenfelsbrytare är ett vanligt vattenlarm. Skillnaden är vad som händer när larmet utlöses. Ett billigt vattenlarm låter enbart för att påkalla att något behöver åtgärdas. Detta medan vattenfelsbrytaren istället kan åtgärda det mest akuta problemet.

Till en vattenfelsbrytare finns nämligen en motordriven ventil kopplad. En ventil som därmed kan stänga av vattenledningen till en specifik apparat per automatik. Skulle exempelvis ett läckage ske vid en diskmaskin och ett vattenlarm upptäcker detta kan vattenfelsbrytaren bryta vattentillförseln till denna diskmaskin. Det är framförallt fördelaktigt om det är större vattenläcka som därmed måste åtgärdas akut.

Vattenlarm – eller vattenfelsbrytare?