Är du nyfiken på tempelriddarna? Det finns givetvis en stark historisk betydelse. När man talar om det idag kan man syfta på Tempel Riddare Orden, en organisation som arbetar värdebaserat för att ”lyfta fram människovärdet”. På deras hemsida kan man läsa att de anser att vi har ett samhälle där människans värde har kommit i skymundan, och de menar därför att deras arbete är viktigare än någonsin. Organisationen är byggd på kristen grund och man arbetar utifrån kristna värderingen. De har ett antal hörnstenar som är sanning, renhet, trohet och kärlek. Det är det här som utvecklar medlemmarnas karaktär – som medmänniska och som person – kan man läsa på deras hemsida.

Som namnet kanske antyder, så finns det olika grader för tempelriddarna. Innan man har tilldelats en grad, så är dess innehåll okänt. Sammanlagt finns det 12 olika grader för tempelriddarna.

Hörnstenarna

Som nämnt ovan så har organisationen ett antal hörnstenar som de arbetar efter. Det är sanning, kärlek, renhet och trohet.

 • Sanning
  Det här är direkt kopplat till Bibeln och hur man ser på sanningen inom kristendomen. Tempelriddarna ska vara försiktiga med sina ord – såväl i tal som skrift – och det som sägs ska vara sant. Det som han lovar ska vara ”orubbligt”.
 • Kärlek
  Kärleken riktas mot Gud, sin nästa och sitt land. Den gyllene visdomsregeln säger att allt det som tempelriddarna vill att människorna ska göra för dem, ska tempelriddarna också göra för människorna.
 • Renhet
  Renheten skall genomsyra handlingar, ord och tankar. Seder, begär och tankar ska förädlas och renas – åtminstone ska man sträva efter det – och inrätta livet efter det.
 • Trohet
  Tempelriddarnas trohet är kopplad till Guds kärlek som ges till alla människor. De visar vänskap och aktning mot Ordensbröder och arbetar för att främja sällskapets självständighet och framgång.

Att bli medlem

Intresseanmälan för medlemskap kan lämnas via hemsidan för Tempelriddareorden. Här fyller du i namn, e-post och berättar om dig själv, samt varför du är intresserad av att bli medlem. Krav som ställs är bland annat att inte använda alkohol eller droger, samt att man är 18 år fyllda. I ordens grundlag kan man läsa mer om kraven som ställs.

Tempel Riddare Orden – vad är det för något?