Tala på konferensen på Engsholm Slott

När du ska arrangera en konferens på Engsholm Slott kan det många gånger vara värt att ta hjälp av en utomstående talare, särskilt då denne inte har någon koppling till organisationen och därmed kan vara ett uppfriskande element på konferensen. Samtidigt vill personalen sannolikt även höra från ledande personer inom organisationen. Även om dina chefer är erfarna talare, vilket de tyvärr sällan är, kan det ofta vara utmanande att ge ett tal som underhåller och manar till handling. Därför har vi sammanställt några tips som kan vara till hjälp.

Planera talet innan ni anländer till Engsholm Slott

Oavsett hur bekväm du är med att tala inför en folkmassa, är det otroligt viktigt att du förbereder dig inför talet på Engsholm Slott! Ett tal som helt saknar struktur och gör att deltagarna frågar sig vad poäng med talet är kommer inte driva entusiasm, utan ger istället ammunition till eventuella nejsägare. Det är ofta dessa som folk kommer ihåg. Se därför till att såväl du själv som eventuella andra talare är förberedda på att tala.

Ha bildspelet i ordning

Bilder kan förstärka vilket meddelande som helst. Detta gäller dock inte bildspel med punktlistor som du läser upp för deltagarna. Om dina bilder behöver innehålla ord, bör du inte ha fler än tre till fyra ord per bild. Försök istället att använda bilder för att förmedla ditt budskap, och låt bilderna tala – inte orden. Bilder förstärker dina poänger, förutsatt att du väljer bilder som har någon form av koppling till den poäng du vill göra. Testa gärna ditt bildspel på en medarbetare innan er konferens på Engsholm Slott, och se till att bilderna kommer i rätt ordning.

Kom ihåg att du är en förebild

De tal som ges på organisationens konferens på Engsholm Slott bör förmedla rätt budskap till medarbetarna. Om du är en ledare inom organisationen förväntar sig dina medarbetare att du levererar ett tal av god kvalitet. Du bör därför ta dig an denna utmaning på samma sätt som om du skulle pitcha för kunder eller investerare. Du är en förebild för dina medarbetare och de ser upp till dig, så gör dem inte besvikna!

Tala på konferensen på Engsholm Slott