Från 1994 har Assistanskoll samlat information och statistik kring assistansbolag och vilka som fått hjälp av assistansbolag i Sverige. Bland annat går det att se statistik kring hur många timmar assistans som beviljats, vilka anordnare som främst valts osv. Detta uppdateras varje månad och de siffror som presenteras här kommer från första halvåret 2018.

Antal

I april 2018 var det totalt i Sverige 14 638 som hade fått berättigat att få assistansersättning. Däremot varierade det kraftigt hur många timmars assistans varje person fick. Medel låg på 128,74 timmar under varje vecka. Fördelningen mellan män och kvinnor vägde över något till männens fördel. Detta med 45,6 % för kvinnor och 54,4 % män. Utöver att fler män fick assistans så fick de även mer assistans. Kvinnorna fick i snitt hjälp från assistansbolag i 126,22 timmar medan männen fick i snitt 130,84 timmar.

Flest via assistansbolag

Om man får assistansersättning från Försäkringskassan kan assistansen komma från kommunal regi, assistanskooperativ, egna arbetsgivaren eller assistansföretag. Av dessa vägar dominerar assistansföretagen. De hade hela 67,8 % av marknaden. Minst hjälp kom från arbetsgivarna då enbart 1,6 % kom denna väg. Även om man ser på den assistans som beviljas från kommunen så var det mest från assistansbolag. Men här var de inte lika dominerade. Ca 43 % kom från kommunal regi medan 50 % valde att få hjälp från ett assistansbolag. Övriga procent kom från kooperativ eller arbetsgivare.

Färre på kort tid

Från 1996 och framåt ökade antalet personer med rätt att få assistans kraftigt varje år. Detta från ca 11 000 år 1996 till 20 000 år 2012. År 2015 bröts däremot trenden och sedan dess har det varit en nedåtgående trend varje år. Det är alltså färre antal personer som får hjälp år för år sedan dess.

Fler väljer företag – men inte på slutet

Antal personer som väljer att få assistans av ett assistansbolag har också ökat mycket kraftigt. I den statistik som presenteras går man tillbaka till år 2002 då ca 1700 personer valde ett assistansbolag. Eftersom antalet personer i Sverige, med rätt till assistans, ökade år från år ökade även antalet assistansbolag. Toppen nåddes 2015 då ca 10500 personer fick hjälp av ett assistansbolag.
Sedan dess har det minskat något varje år. Detta behöver däremot inte betyda att assistansbolag blivit mindre populära. Man måste även jämföra denna kurva mot det totala antalet personer som assistans. När detta minskar (vilket skett från 2015) minskar ju automatiskt antalet personer som får assistans via bolag.

Statistik om assistansbolag i Sverige