Ordet catering, dess böjning och dess uttal

Söker du efter catering i huvudstaden? Då söker du nog just på ”catering Stockholm”, och inte ”kejtring Stockholm”. Det sistnämnda är dock ett alternativ som Svenska Språknämnden tycker är bättre. Anledningen är kanske främst att catera, som ett verb, inte är optimalt i skrift. Risken finns att det läses som det står, det vill säga något som låter som katera.

Med svensk stavning skulle det här problemet elimineras. Catering vore inte det första låneordet där uttalet behövs, men den där stavningen försvenskas. Andra sådana ord är till exempel strejka, rejva, och tejpa.

Anledningen till Svenska Språknämndens kommentar är en fråga från en läsare till deras tidskriv Språkvård. Signaturen Birgitta frågor om catera är stavningen att föredra, eller om det bör stavas catra. Hon frågar också vilken synonym som bör användas om ingen av förslagen är goda.

Språknämnden svarar att ingen av stavningarna är direkt optimala. Istället föreslår de att man använder beställa eller leverera, beroende på vad som avses. Av de två alternativen tycker de dock att catra är bättre catera.Detta eftersom det är vanligt att man tar bort stumma e:n i olika böjningar av ord. De ger exemplet containeroch containrar.

Samtidigt påpekar de att catrariskerar att läsas med svenskt uttal, precis som catera också kan göras.

Som nämnt ovan, föreslår de alltså att man behåller det engelska uttalet, men försvenskar stavningen. De ger ett antal exempel på ord som utvecklats på det tidigare:

  • Strejk, från engelskans
  • Rejv, från engelskans
  • Tejp, från engelskans

De försvenskande stavningarna gör orden naturliga att böja. Strejka, rejva och tejpa innebär inga konstigheter. Hade man däremot behållit den ursprungliga engelska stavningen, så hade det varit desto svårare. Strika? Strike:a?

En snabb sökning på ”Kejtring Stockholm” gör gällande att åtminstone sökmotorerna tycks förstå vad som åsyftas. I resultatens metabeskrivningar så fetas ordet catering,vilket bör tyda på att sökmotorn anser att ”kejtring” är synonymt med det. I övrigt syns dock ingen användning av ordet. Språknämndens förslag tycks alltså inte ha fått någon större spridning. Varför det inte har fått det, när vi använder ord som strejka och tejpa, kan vi bara spekulera i.

 

Ordet catering, dess böjning och dess uttal