När man får en inbjudan till ett bröllop skall man i första hand känna sig hedrad och glädjas med de som valt att ingå äktenskap! Det är någonting stort och vackert som många drömmer om. När väl detta steg har tagits är det tid att läsa igenom det inbjudningskort som kommit. Detta innehåller en hel del information som man kan behöva känna till. Är man själv i färd med att bjuda in till bröllop, kan man få stor inspiration och notera hur man själv vill utforma de kort som avses att skickas ut.

Klädsel är en av de punkter som ofta ger upphov till en rad frågor. Vad man skall ha på sig och inte är någonting som inte alltid känns självklart. Detta inte ens om det utförligt står angivet på inbjudningskortet. Orsaken är att det finns en lång tradition när det kommer till klädsel och fest. De som har en önskan om att använda sig av traditionella beskrivningar kan ha en mycket tydligt idé om vad som står på kortet. Detta innebär dock inte alltid att det når mottagarens öra.

Frack

Om kortet anger frack har man svart på vitt vad som förväntas. Dock är det inte nödvändigtvis en frack som krävs. Synonymt med detta kan annan högtidsdräkt fungera bra. Däribland är paraduniform någonting som kan finnas inom ramen. För kvinnor är det fråga om att klä sig utifrån den nivå av plagg männen har. Om mannen bär frack bör kvinnan också ha eleganta kläder. Det finns inga fasta regler för hur man definierar graden av klänningar, men att det rör sig om lång klänning är vanligt. Mörk kostym är ett steg under frack och här kan man känna frihet att välja såväl mörkblå som grå eller svart kostym. En brun dito kan också vara helt rätt för dagen. Även här gäller det för kvinnorna att bära kläder i samma nivå.

Fri klädsel vid bröllop är kanske vad som innebär störst förvirring. Det är inte alltid fri klädsel innebär att man kan ha vad som helst på sig. Många gånger kan man med detta mena att det går bra med udde kavaj och byxor. Även att jeans kan accepteras. I vissa fall är det verkligen fri klädsel men detta kan man vinna på att skriva ut ordentligt för att ingen skall missförstå vad som anges.

Klädsel vid ett bröllop