Hårtransplantation

En hårtransplantation är ett mycket populärt sätt att behandla håravfall på. Om kirurgen är skicklig, är det näst intill omöjligt för ett otränat öga att se att en hårtransplantation har gjorts. Vidare är det till och med det enda sättet idag att behandla håravfall med resultat som är permanenta.

Så fungerar det

Teknikerna som används för en hårtransplantation ser lite annorlunda ut idag. Bara på några år har metoderna utvecklats mycket. Tidigare tekniker gav inte alls lika bra resultat rent estetiskt, var inte lika säkert och resultaten stod sig inte heller lika länge.

Enkelt beskrivet kan en hårtransplantation sägas flytta hår från nacke och tinningar till partierna där hår saknas. Hårsäckarna på nacke och tinningar är nämligen ”programmerade” att växa livet ut, vilket hårsäckarna som sitter längre upp på hjässan sällan är.

Med rätt förutsättningar (en bra klinik, bra kirurg och rätt patient) kan hårsäckarna växa fast och producera ”riktigt” hår livet ut.

Vem är en lämplig kandidat för en hårtransplantation?

Att göra en hårtransplantation ter sig lite olika från patient till patient. Det är viktigt att antalet DHT-resistenta hårsäckar är tillräckligt stort för att täcka behovet uppe på hjässan. DHT-resistent hår är alltså det hår på nacke och tinningar som växer livet ut. Även hur tjockt detta hår är spelar roll för en framgångsrik hårtransplantation. Om detta räcker eller inte är främst upp till patienten och vilka behov och önskemål han eller hon har.

Som regel gäller att både män och kvinnor som lider av ärftligt håravfall kan utgöra goda kandidater för en transplantation. Det bör dock noteras att detta inte är lösningen i alla fall. Till exempel kan psykiska sjukdomar spela in som gör att patienten bör söka hjälp på annat håll först.

Förhasta dig inte med valet av klinik

Något som är oerhört viktigt för hur framgångsrik din hårtransplantation blir, är valet av klinik och kirurg. Glöm inte att alltid be om referenser och tidigare arbeten. Om kirurgen är duktig kan resultaten bli så bra att det i princip inte syns att en hårtransplantation har gjorts. Vidare bör du alltid ta god tid på dig vid konsultationer och ställa alla frågor som du kommer att tänka på.

Hårtransplantation – Vi berättar mer