Få maximal avkastning på ditt fondsparande

Goda råd kan vara dyra när det kommer till fondförvaltning. Här får du dock goda råd utan kostnad, som till exempel att ta en närmare titt på det urval av fonder som fondbolaget Advisor tillhandahåller. Oavsett om du har en positiv syn på marknaden och vill spara i globalfonden Advisor Världen, eller om du hellre sparar i några av de bästa hedgefonderna på marknaden, har Advisor fonderna för dig. Nedanför finner du dessutom ytterligare råd för fondsparande.

Balansera din fondportfölj på årlig basis

I början av varje år kan det vara lämpligt att du ser över din fondportfölj och, om nödvändigt, balanserar den. Då vissa fonder och fondkategorier tenderar att ha en mer positiv värdeutveckling än andra, är nämligen sannolikheten stor att din ursprungliga fördelning mellan de olika fonderna har förändrats över tid. För att återställa fördelningen till den ursprungliga bör du därför köpa och sälja fondandelar i dina respektive fonder. På så sätt får du tillbaka den balans som du från början valt.

Om du till exempel har spenderat 100 000 kronor fördelat på fyra olika fonder, kan det vara så att en fond har presterat bättre än de övriga. Denna positiva värdeutveckling är naturligtvis en god nyhet, men kan samtidigt göra att den aktuella fonden nu utgör 30 procent av din fondportfölj istället för 25 procent. För att balansera din portfölj bör du därför sälja 5 procent av dina andelar i fonden och köpa andelar i dina andra fonder. På så sätt kan du återfå din ursprungliga fördelning med 25 procent i respektive fond.

Sälj dyrt och köp billigt

När man handlar med aktier brukar det allmänna rådet vara att köpa billigt och sälja dyrt. Samma tankesätt går att applicera på ditt fondsparande. Genom att köpa fler fondandelar i tider då fondandelarna är billigare kan du få en större avkastning på din investering när fonden senare studsar tillbaka. För är det någonting som marknaden gör över tid så är det att den återhämtar sig. Genom att sälja andelar i högpresterande fonder och köpa billigare andelar i de av dina fonder som inte har utvecklats lika väl kommer du övertid få en högre avkastning än genom andra strategier.

Få maximal avkastning på ditt fondsparande