Cykling stärker hjärnan

Att du blir mer vältränad av att cykla är ingen hemlighet. Forskning visar dock att inte bara din kropp utan även din knopp kan stärkas när du cyklar. Cyklingen kan nämligen skärpa ditt sinne och förebygga stress. Här får du…

Viktig HLR-utbildning i Malmö

Hjärt-lungräddning genom bröstkompressioner och mun-mot-mun-metoden är en kunskap som du kan ha nytta av om en person plötsligt drabbas av hjärtstillestånd eller en hjärtattack. Bägge dessa sjukdomstillstånd utgör ett direkt livshotande tillstånd. Trots att korrekt utförd HLR har visat sig…